Glass paints and enamels producer and supplier

Po vyplnění tohoto formuláře Vám zašleme na Váš mail přístupové údaje do privátní sekce, kde budete moci vyhledávat z aktuálního seznamu doporučených receptur. Hvězdičkou označené kolonky jsou povinným údajem. Tyto receptury byly vyvinuty a ověřeny pouze laboratorně a v maximální možné míře se blíží uvedeným RAL a NCS standartům. Odstínová shoda musí být schválena zákazníkem. / After filling in this form login password to a private section will be sent to your e-mail, where you can search from the current list of recommended recipes. Starred fields are required to be provided.Mentioned recipes were developed and verified in our lab and are maximally close to RAL and NCS standarts. A shade conformity has to be approved by a customer.

Vyplněním nepovinných otázek nám můžete označit další okruhy vašeho zájmu a zároveň nám pomůžete zlepšit naše služby. / By filling in the optional questions you can mark other areas of your interest and also help us to improve our services.

Společnost GDS Technology, s.r.o. prohlašuje, že veškeré informace a osobní data Vámi poskytnutá použijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. Dáte-li nám Váš souhlas, využijeme je rovněž k tomu, abychom Vás mohli informovat o novinkách či nabídce služeb a výrobků. Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. / The company GDS technology s.r.o. declares that all information and personal data provided by you are exclusively used to identify you in business. If you give us your consent, we will use it also to inform you about news and offer services and products. By processing your personal data, we proceed in accordance with applicable laws and regulations, in particular with Act No. 101/2000 Coll. Protection of Personal Data.

 

Kontaktní údaje / Personal data
Obor Vaší činnosti je ? / What is your main business?
 
 
Chtěli byste získat víc informací o dalších produktech? Kterých? / Would you like to receive more information about other products? What kind of products?
 
 
 
 
 
Používáte už některou z těchto technologií? Kterou? / Do you already use any of these technologies? Which one?
 
 
 
 
 
Znáte už naši firmu a spolupracujete s námi? / Do you know our company? Have you ever done business with us?Jste spokojen s úrovní a kvalitou spolupráce s GDS Technology? / Are you satisfied with the quality of business with GDS Technology?Kontrolní otázka / Control question
 
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím